c120 meter lång väl designad bana. Banan är uppdelad i olika etapper med varierade mjukt och hårt underlag. Den består av två velodromkurvor var av den ena lite längre och snävare. Ett mindre hop samt ett platåhop finns också på banan. I anslutning till banan finns klubblokalen där även körtornet är placerat. Möjlighet finns för medlemmarna att under race, eller för  all del före och efter, nyttja klubblokalens fullt utrustade verkstad och tvätthall.