Efter årets årsmöte fann Årsmötet att styrelsen skall tillsättas enligt nedan och beviljas ansvarsfrihet för det gångna och de kommande åren.

Ordförande Björn Anderberg

Vice ordförande Jan Franzen

Sekreterare Karl Anderberg

Banansvarig Håkan Franzen

Marktjänst Annica Anderberg